Παπαγιώργης, Κωστής

Το 21' ως μεταφραστικό πρόβλημα

Συγγραφέας: 
Παπαγιώργης Κωστής

Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι γραμματικοί που πλαισίωναν τους οπλαρχηγούς κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεν πολέμησαν.

Το '21 ως μεταφραστικό πρόβλημα

Συγγραφέας: 
Κωστής Παπαγιώργης
Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι γραμματικοί που πλαισίωναν τους οπλαρχηγούς κατά τη διάρκεια του Αγώνα δεν πολέμησαν.
Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
web design by optimize